Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

GDPR

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Verzia dokumentu: 1.1.2018_001

Tento dokument popisuje, akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytol/a. Nájdete tu taktiež informácie o tom, ako nás kontaktovať, pokiaľ máte nejaké pripomienky ohľadom osobných údajov. Na akékoľvek otázky vám radi odpovieme.

Totožnosť a kontaktné údaje správcu:

Firma či meno a priezvisko:         

Sídlo:       

IČO:        

Tel.:       

E-mail:       

Aký typ osobných údajov zhromažďujeme?

Zhromažďujeme len osobné údaje za účelom doručenia objednanej zásielky alebo realizáciu ponúkanej služby na základe plnenia uzavretej zmluvy. K doručení zásielky potrebujeme Meno, Priezvisko, Dodaciu adresu, Fakturačnú adresu, E-mail a platobné údaje podľa typu platby.

Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie zmluvy vzniknutej pri odoslaní objednávky, a to k týmto účelom:

 • Informovanie o stave objednávky.
 • Doručení objednaného zboží.
 • Založenie osobného účtu s možnosťou nastavenie vášho súkromia.
 • Vybavenie prípadnej reklamácie.
 • Informácie o produktových novinkách.

E-mailovú adresu potrebujeme taktiež k tomu, aby sme vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácií musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha potvrdením e-mailu, ktorý vám bol zaslaný na základe odoslaní objednávky alebo vyplnením formulára pre registráciu k týmto e-mailom.

Pokiaľ tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Túto možnosť nájdete v pätičke každého e-mailu alebo v sekcii súkromie vo svojom účte. Obrátiť sa môžete aj na vyššie uvedený e-mail na poverenú osobu.

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami?

E-shop je napojený na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracúvajú dáta pre svoje účely. Kompletný prehľad aplikácií tretích strán, ktoré náš e-shop používa, nájdete vo svojom účte v sekcii Súkromie.

Pokiaľ ste neodoslali objednávku a nemáte vytvorený osobný účet, tak e-shop neodovzdal žiadne osobné dáta tretej aplikácií tretej strany. Cez aplikácie tretích strán zhromažďujeme informácie o vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu vás identifikovať ako osobu a sú využívané iba k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.

Doba spracovania osobných údajov  

Spracovanie osobných údajov bude z našej strany prebiehať po dobu účinnosti zmluvy. Riadime sa vznikom kúpnej zmluvy, ktorý začína doručením objednávky alebo odoslaním súhlasu pre marketingovú komunikáciu. Táto doba je 2 roky. Po tejto dobe archivujeme iba zákonom dané dokumenty.

Ako využívame Cookies

Využívame dva typy cookies. Naše vlastné, ktoré slúžia priamo pre beh e-shopu. Ukladáme obľúbené produkty, produkty pridané do košíku alebo produkty v porovnaní. Používame taktiež cookies tretích strán, ktoré anonymne ukladajú informácie o návšteve e-shopu. Tie potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie v cookies, ktoré ukladáme sú anonymné.

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát používame?

Poskytovateľ prijal a dodržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

 1. Anonymizácia osobných údajov.
 2. Schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických alebo technických incidentov.
 3. Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zaistenie bezpečnosti spracovania.
 4. Viacúrovňový firewall.
 5. Antivírovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov. 
 6. Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií.
 7. Prístup k osobným údajom len pre poverené osoby Poskytovateľa.
 8. Servery s osobnými údajmi uzamknuté v serverovni.

 

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytol/a?

Pokiaľ ste naším zákazníkom (odoslali ste aspoň jednu objednávku), je vám sprístupnený osobný účet. Tu v záložke súkromie nájdete prehľad osobných dát, ktoré o vás ukladáme a za akým účelom ich spracúvame.

Nájdete tu aj prehľad tretích strán, ktoré zasahujú do nášho e-shopu a ktorým odovzdávame vaše osobné údaje.

Tu máte možnosť riadiť súhlasy s používaním vašich osobných dát a je tu možnosť taktiež odvolať súhlasy alebo celý váš účet a vaše osobní údaje zmazať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Obecné ustanovenia

 1. Zákazník poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim a riadneho trvania právneho vzťahu medzi zákazníkom a predávajúcim založeného uzavretou kúpnou zmluvou. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

 

 1. Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.

 

 1. Osobné údaje budú spracovávane v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

 1. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci, alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozporu s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť keď sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
  - požiadať predávajúceho, alebo spracovateľa na jeho elektronickú adresu alebo písomne o vysvetlenie,
  - požadovať u predajcu alebo spracovateľa, a to žiadosťou na jeho elektronickú adresu, alebo písomne, aby odstránil takto vzniknutý stav
 2. Ak kupujúci požiada o informácie týkajúce sa spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť na jeho elektronickú adresu alebo písomne poštou. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií, a to v prípade opakovanej žiadosti.  
 3. Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.
 4. Všetky pochybenia, dotazy, únik alebo zneužitie osobných údajov môžete hlásiť na príslušný Úrad pre ochranu osobných údajov. (ÚOOÚ)

 

Podmienky sú platné od 25.5.2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti v čase nákupu.