Výrobní kapacity

1) tváření, lisování, stříhání materiálu

 

stříhání plechů do tl. 10 mm

lisování za studena na kolenopákových lisech GK 600, LLR 250 a třecích lisech LVK 630 a LVK 400

práce na excentrických lisech 40 - 160 tun i s podáváním (možnost použít materiál ze svitku
o rozměrech 300x2 mm a hmotnosti až 1000 kg)

tažení za studena na hydraulických lisech s přidržovačem 100 a 160 t

hluboké tažení na hydraulickém dvojčinném lisu Dieffenbacher DT II 320/200 s prac.prostorem
1500 x 1000 x 1100 mm

 

2) úprava povrchu

 

broušení, kartáčování a leštění do vysokého lesku na jednoúčelových poloautomatických zařízeních nebo i z volné ruky

broušení a kartáčování trubek a pravoúhlých profilů

leštění drobných součástí v omílacích bubnech

 

3) tepelné zpracování

 

ušlechtilých ocelí v el. průběžné peci BIRLEC s ochr. atmosférou

konstrukčních a nástrojových ocelí v el. odporových pecích

 

4) svařování

 

odporové ( na tupo i bodováním na jednoúčel. i univerzálních zařízeních )

obloukové v ochr. atmosféře ručně i na jednoúčelových strojích (WIG/TIG)